Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

 

Screen Shot 2023-08-31 at 8.37.41 pm

1 septembrie.
Dionysius Exiguus („Umilul” c. 470–c. 544) a fost un călugăr din Imperiul Roman de Răsărit din secolul al VI-lea născut în Scythia Minor.
A fost membru al unei comunități de călugări sciți concentrați în Tomis (azi Constanța, România), principalul oraș al Scythiei Minor.
Dionysius este cel mai bine cunoscut ca inventatorul datării Anno Domini (AD), (anul 1 al erei Creștine ), care este folosită pentru a numerota anii atât ai calendarului gregorian, cât și ai calendarului iulian creștinat. Aproape toate bisericile au adoptat computus-ul lui pentru datele de Paște.
Din jurul anului 500 până la moartea sa, Dionisie a trăit la Roma. El a tradus 401 canoane bisericești din greacă în latină, inclusiv canoanele apostolice și decretele Primului Sinod de la Niceea, Primul Sinod de la Constantinopol, Sinodul de la Calcedon și Sinodul de la Sardica, precum și o colecție de decrete ale papilor de la Siricius la Anastasie al II-lea. Aceste Collectiones canonum Dionysianae aveau o mare autoritate în Occident și continuă să ghideze administrațiile bisericești.
Dionisie a scris și un tratat de matematică elementară.
Autorul unei continuări a lui Dionisie Computus, scris în 616, l-a descris pe Dionisie drept „cel mai învățat călugăr al orașului Roma”.
Bravo, române!

1st September.
Dionysius Exiguus ("The Humble" c. 470c. 544) was a 6th-century Eastern Roman Empire monk born in Scythia Minor.
He was a member of a community of Scythian monks concentrated in Tomis ( present day Constanța, Romania), the major city of Scythia Minor.
Dionysius is best known as the inventor of Anno Domini (AD) dating, year 1 of Crestian Era, which is used to number the years of both the Gregorian calendar and the Christianised Julian calendar. Almost all churches adopted his computus for the dates of Easter.
From around the year 500 until his death, Dionysius lived inRome. He translated 401 Church canons from Greek into Latin, including the Apostolic Canons and the decrees of the First Council of Nicaea, First Council of Constantinople, Council of Chalcedon, and Council of Sardica, and a collection of the decretals of the popes from Siricius to Anastasius II. These Collectiones canonum Dionysianae had great authority in the West, and they continue to guide church administrations.
Dionysius also wrote a treatise on elementary mathematics.
The author of a continuation of Dionysius's Computus, writing in 616, described Dionysius as a "most learned abbot of the city of Rome".
Good on you, Romanian!

Archived News

SFD Log In