Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2022-12-03 at 9.28.59 am

O școală medicală.
Vindecarea femeii gîrbove de Iisus Sîmbăta (Luca 13:10) și controversa care rezultă, furnizează o paralelă cu un incident care va fi raportat de Doctorul Luca în Luca 14: 1, vindecarea unui om cu gută Sîmbăta.
Ca un student medical care urmărește profesorul la patul bolnavului!
O caracteristică a stilului lui Luca este juxtapunerea unui incident care dezvăluie îngrijorarea lui Iisus pentru un bărbat bolnav, cu un incident care îi dezvăluie preocuparea pentru o femeie bolnavă.
În cazul în care legea, așa cum a interpretat-o tradiția evreiască, a permis dezlegarea animalelor legate Sîmbăta, cu mult mai mult această femeie, să fie eliberată în Sabat de suferinței ei!
Cea mai bună lecție la patul bolnavului despre suferința umană.

A medical school.

The cure of the crippled woman by Jesus on sabbath (Luke 13:10) and the controversy that results, furnishes a paralel to an incident that will be reported by doctor Luke  in Luke 14:1, the cure of a man with dropsy on a sabbath.
Like a medical student watching the profesor at the bed side!
A characteristic of Luke's style is the juxtaposition of an incident that reveals Jesus' concern for a man with an incident that reveals his concern for a woman.
If the law as interpreted by Jewish tradition allowed for the untying of bound animals on sabath, how much more should this woman, who has been bound by Satan's power, be freed on the sabbath from her affliction!


Archived News

SFD Log In