Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2020-01-02 at 9.08.41 pmCurajul: Zaheu se ridicā dintre bālārii si se urcā în pom să-L vadā.

Imaginea: Dudul lui Zaheu din localitatea Ierihon, Israel.

 "Dar Hristos l-a văzut întâi.
Dumnezeu caută si nu obosește să ne găsească pe fiecare dintre noi, rătăciți pe cărările acestei vieți.
După ce L-a întâlnit pe Domnul, fericit și împăcat, Zaheu și-a împărțit averea.
Nu cu tristețe și resemnare, ci cu bucuria de a dărui, de a se elibera de ceea ce-l făcuse mic, despărțindu-l de Dumnezeu și de semeni.
Zaheu a sărăcit material, dar s-a îmbogățit duhovniceşte.
Și-a împărțit bogăția pentru a câștiga Împărăția!" (anonim).

 

Avarul si aurul, fabulā de Esop.

Trāia odatā un om avar, a cārui mare plācere în viatā era sā strîngā bani si sā-i numere.
În fiecare zi, încuia usa casei, trāgea perdelele si scotea cutia cu bani de aur de sub pat;
ochii lui strāluceau la vederea monezilor pe care le punea în grāmezi si socotea totalul.
Într-o zi, pe cînd îsi numāra monezile, i-a venit un gînd întunecat:
- "Dacā cineva îmi sparge casa cînd eu sunt dus la piatā; desigur cā hotul se va uita sub pat si va gāsi comoara".
Dar omul nostru nu avea nici un loc mai potrivit de ascuns în casā.
Apoi o ideie îi veni în cap:
-"Stiu", a zis el, "dacā în casā nu am nici un loc mai potrivit de ascuns, poate cā afarā va fi mai bine".
În noaptea aceea, pe întuneric, omul nostru s-a strecurat în grādinā cu un hîrlet si, la rādācina celui mai mare pom, a sāpat o groapā unde a ascuns cutia cu bani; a acoperit-o cu pāmînt, si apoi s-a strecurat înapoi în casā, frecîndu-si mîinile de plācere.
Apoi, în fiecare noapte el se strecura în grādinā, sāpa si scotea cutia cu bani, se bucura numārînd monezile de aur, si apoi punea comoara în groapā. Omul se credea foarte destept, cā nimeni nu îi va descoperi comoara.
Dar într-o noapte, el nu a stiut cā un hot era ascuns în copac.
Hotul, deîndatā ce omul a intrat în casā, s-a coborît din copac, a sāpat si a fugit cu banii.
Noaptea urmātoare, cînd omul a venit sā se bucure de comoarā, a fost îngrozit sā gāseascā groapa goalā...
A plîns, si-a smuls pārul din cap si a tipat asa de tare încît vecinii au alergat sā vadā ce s-a întîmplat.
Omul le-a spus cum el venea si-si numāra banii de aur din groapā.
- "Ai cheltuit vreodatā vreun ban?", a întrebat un vecin.
- "Nu", a rāspuns omul, "eu numai i-am numārat!"
- "Atunci vino mereu si te uitā în groapā", zise vecinul, "o sā-ti ajute tot atît de mult"!

Morala: Averea si comoarile nefolosite sunt ca si cînd nu ar fi.

Archived News

SFD Log In