Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2023-02-16 at 6.01.13 pm

 

Iisus, Slujitorul dispretuit.
„Disprețuit și respins de oameni, un om al durerilor și familiarizat cu suferința,
ca unul de care oamenii își ascund fețele.” (Isaia 53).
Hristos, care însuși nu se ferise de „rușine”, ne poruncește să primim străini, să îmbrăcăm pe cei goi, să hrănim pe cei flămânzi și să-i vizităm pe cei aflați în închisoare (Matei 25:31).
Conform unei vechi tradiții a călugărilor benedictini, Lazăr, nu Sfântul Petru, păzește intrarea în rai.
Primii creștini au fost renumiți în Imperiul Roman pentru sprijinul acordat celor săraci și suferinzi.
Creștinii, spre deosebire de vecinii lor păgâni, și-au răscumpărat cu ușurință prietenii de la răpitorii barbari, iar când a lovit ciuma, creștinii și-au îngrijit suferinții, în timp ce păgânii i-au abandonat pe cei bolnavi la primele simptome.
Indiferent cum îi tratează lumea, săracii și bolnavii au asigurarea, datorită lui Iisus, că la Dumnezeu toți sunt primiți. (Philip Yancey).

 

Jesus,the Suffering Servant.
"Despised and rejected by men, a man of sorrows, and familiar with suffering.
Like one from whom men hide their faces.."(Isaiah 53).
Christ, who had not avoided "dis-grace" himself, commands us to receive strangers, clothe the naked, feed the hungry, and visit those in prison (Matthew 25:31).
According to an old tradition of Benedictine monks, Lazarus, not St. Peter, guards the entrance into heaven.
Early Christians were renowned within the Roman Empire for their support of the poor and suffering.
The Christians, unlike their pagan neighbours, redily ransomed their friends from barbarian captors, and when plague hit, the Christians tended their sufferers, whereas the pagans abandoned the sick at the first symptoms.
Regardless of how the world treats them, the poor and the sick have assurance, because of Jesus, that God knows no undesirables. (Philip Yancey).

Archived News

SFD Log In