Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2015-08-09 at 6.01.30 pm

Călătoria copiilor lui Dumnezeu, de la apostolul Toma până la Sfântul Gheorghe, martirul.

 

- Dacă Iisus este Fiul lui Dumnezeu, învățăturile Sale sunt mai mult decât idei bune de la un profesor înțelept; sunt intuiții divine pe baza cărora îmi pot construi viața cu încredere.
- Dacă Iisus stabilește standardul pentru moralitate, acum pot avea o bază neclintită pentru alegerile și deciziile mele, mai degrabă decât să le bazez pe nisipurile schimbătoare ale oportunității și egocentrismului.
- Dacă Iisus a înviat din morți, El este încă în viață și astăzi și este disponibil pentru mine să îl întâlnesc personal.
- Dacă Iisus a biruit moartea, El poate deschide ușa vieții veșnice și pentru mine.
-Dacă Iisus are putere divină, El are capacitatea supranaturală de a mă ghida, de a mă ajuta și de a mă transforma pe măsură ce Îl urmez.
- Dacă Iisus cunoaște personal durerea pierderii și a suferinței, El mă poate mângâia și încuraja în mijlocul turbulenței, despre care El însuși a avertizat, că este inevitabil într-o lume coruptă de păcat.
-Dacă Iisus mă iubește așa cum spune, El are în suflet interesele mele cele mai bune. Asta înseamnă că nu am nimic de pierdut ci totul de câștigat, angajându-mă Lui și scopurilor Lui.
-Dacă Iisus este cine pretinde că este (și nu uitați, niciun lider al vreunei alte religii majore nu a pretins că este Dumnezeu), Creator al meu, El merită pe bună dreptate loialitatea, ascultarea și închinarea mea. (Lee Strobel)
„Le-a dat tuturor celor ce L-au primit, celor ce au crezut în Numele Lui, dreptul de a se face copii în Dumnezeu” (Ioan 1:12).
La mulți ani celor ce poartă numele sfinților Toma și Gheorghe!
The journey of children of God, from Apostle Thomas to St. George, the martyr.
- If Jesus is the Son of God, His teachings are more than just good ideas from a wise teacher; they are divene insights on which I can confidently build my life.

- If Jesus sets the standard for morality, I can now have an unwavering foundation for my choices and decisions, rather than basing them on ever-shifting sands of expediency and self-centeredness.
- If Jesus did rise from the dead, He's still alive today and available for me to encounter on a personal basis.
- If Jesus conquered death, He can open the door of eternal life for me, too.
-If Jesus has divine power, He has the supernatural ability to guide me and help me and transform me as I follow Him.
- If Jesus personally knows the pain of loss and suffering, He can comfort and encourage me in the midst of the turbulence that He himself warned is inevitable in a world corrupted by sin.
-If Jesus loves me as He says, He has my best interests at heart. That means I have nothing to lose and everything to gain by commiting myself to Him and His purposes.
-If Jesus is who He claims to be (and remember, no leader of any other major religion has even pretended to be God), as my Creator, He rightfully deserves my allegiance, obedience, and worship. ( Lee Strobel)
Screen Shot 2023-04-21 at 6.09.47 pm

"To all who received Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children on God" ( John, 1:12).

Archived News

SFD Log In