Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

279149172 3314677668800260 2163766536140967093 n

 

Femeile martore ale Învierii.

Potrivit celor patru Evanghelii, femeile au fost primii martori ai Învierii, fapt nemaiauzit în primul secol.
Judecata la evrei nu accepta mărturia femeilor.
Un conspirator ar fi pus pe Petru sau Ioan sau, mai bine, pe Nicodim în lumina reflectoarelor, nu să-și construiască cazul pe mărturia femeilor. Din moment ce Evangheliile au fost scrise mai multe decenii după evenimente, autorii ar fi avut destul timp să îndrepte o astfel de anomalie - cu excepția cazului în care, desigur, nu era o legendă, ci simple fapte. De asemenea, au fost două figuri de îngeri sau doar una? De ce a confundat Maria Magdalena pe Iisus cu un grădinar? Era singură sau cu Salomeea și altă Maria? Femeile "se tem dar sînt pline de bucurie" spune Matei; "tremurând și uimite", spune Mark.
Iisus nu face nici o intrare dramatică, bine orchestrată pentru a înlătura toate îndoielile; Rapoartele timpurii par a fi misterioase, confuze. Cu siguranță, conspiratorii ar fi putut face o treabă mai bună în a descrie ceea ce mai târziu va fi Evenimentul istoriei creștine (Philip Yancey).

 

Female witnesses of Resurection.

According to all four Gospels, women were the first witnesses of the Resurection, a fact that no conspirator in the first century would have invented. Jewish courts did not even accept the testimony of female witnesses.
A deliberate cover-up would put Peter or John or, better yet, Nicodemus in the spotlight, not build its case around reports from women. Since the Gospels were written several decades after the events, the authors had plenty of time to straighten out such an anomaly - unless, of course, they were not concocting a legend but recording the plain facts.
A conspiracy also would have tidied up the firtst witnesses' stories. Were there two white-clad figures or just one? Why did Mary Magdalene mistake Jesus for a gardener? Was she alone or with Salome and another Mary?
Accounts of the discovery of the empty tomb sound breathless and fragmentary. The women were "afraid yet filled with joy" says Matthew; "trembling and bewildered", says Mark.
Jesus makes no dramatic, well-orchestrated entrance to quell all doubts; the early reports seem wispy, misterious, confused. Surely conspirators could have done a neater job of depicting what they would later claim to be the hinge event of history (Philip Yancey).

Archived News

SFD Log In