Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

 

Screen Shot 2023-08-10 at 9.07.36 pm

 15 august, Adormirea Sfintei Fecioare Maria, Maica Domnului.

 

Mormântul Sfintei Fecioarei Maria este situat lângă Biserica Tuturor Națiunilor și Grădina Ghetsimani din Ierusalim.
Vizitarea mormântului este o experiență memorabilă: vizitatorii trebuie să pătrundă adânc în subteran, pe o scară care a fost sculptată în stâncă în timpul secolului al XII-lea. Imediat înconjurător este o gamă strălucitoare de iconografie, atârnând de tavan și decorand pereții peșterii.
Arta medievală, inclusiv o pictură a Madonei cu Pruncul, împodobește acest sanctuar.
Cripta este adăpostită într-o barieră, astfel încât un vizitator trebuie să se aplece înainte pentru a intra.
Acest lucru îi obligă pe oameni să se încline și, prin urmare, să-și demonstreze respectul pentru sfințenia locului.
Mormântul a fost datat încă din secolul I.
Deasupra mormântului a fost construită o biserică în aceeași perioadă în care Constantin a construit Biserica Sfântului Mormânt, unde se află mormântul Domnului Iisus.
O secțiune a peșterii a fost pusă deoparte pentru ca musulmanii să se roage, deoarece Fecioara Maria este venerată în Islam.
Maria este menționată mai mult decât orice altă femeie în Coran, iar virtutea și castitatea ei sunt înălțate.
Deoarece Islamul îl consideră pe Iisus ca pe un profet, mama lui are o semnificație specială.
Musulmanii cred, de asemenea, că în timpul Călătoriei de noapte a lui Mohamed, el a fost martor la apariția unei lumini peste mormântul Fecioarei Maria.
Astăzi este un loc de pace, unde pelerinii se roagă și aprind lumânări pâlpâitoare care luminează blând peștera întunecată.
 
 
 

The Tomb of the Virgin Mary is situated near the Church of All Nations and the Garden of Gethsemane in Jerusalem.

Visiting the tomb is a memorable experience: Visitors must go deep underground, down a staircase that was carved in the rock during the twelfth century. Immediately surrounding is a sparkling array of iconography, hanging from the ceiling and decorating the cave walls.
Medieval art, including a painting of the Madonna and Child, adorn this sanctuary.

Screen Shot 2023-08-10 at 9.08.13 pmThe crypt is sheltered within a barrier, so that a visitor must bend forward in order to enter.
This forces people to bow and thereby demonstrate their respect for the sanctity of the site.
The tomb has been dated as early as the first century.
A church was built above the tomb during the same period that Constantine built the Church of the Holy Sepulchre, where  the tomb of Jesus is located.

A section of the cave has been set aside for Muslims to pray, because the Virgin Mary is revered in Islam.
Mary is mentioned more than any other woman in the Koran, and her virtue and chastity are exalted.
Since Islam regards Jesus as a prophet, his mother holds special significance.
Muslims also believe that during the Night Journey of Mohammed, he witnessed a light appear over the tomb of the Virgin Mary.
Today it is a place of peace, where pilgrims pray and light flickering candles that gently illuminate the cavern dimness.

Mihai Eminescu

Crăiasă alegându-te
Îngenunchem rugându-te,
Înalță-ne, ne mântuie
Din valul ce ne bântuie:
Fii scut de întărire
Și zid de mântuire,
Privirea-ți adorată
Asupră-ne coboară,
O, maică prea curată,
Și pururea fecioară,
       Marie!

Archived News

SFD Log In