Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2023-12-23 at 2.53.21 pm

Arborele genealogic al Domnului Hristos (Matei 1)

 

În primele 17 versete întâlnim 48 de oameni a căror viață se întinde pe 2.000 de ani, toți strămoși ai lui Iisus, dar care au variat considerabil ca personalitate, spiritualitate și experiență.
Unii au fost eroi ai credinței – precum Avraam, Isaac, Rut și David.
Unii aveau reputații dubioase - precum Rahab și Tamar.
Mulți erau foarte obișnuiți - precum Hazrom, Ram, Nahshon și Akim.
Și alții erau răi - ca Manase și Abia. Lucrarea lui Dumnezeu în istorie nu este limitată de eșecurile sau păcatele umane și El lucrează prin oameni obișnuiți.
Așa cum Dumnezeu a folosit tot felul de oameni pentru a-și aduce Fiul în lume, El folosește toate felurile de oameni astăzi pentru a-și împlini voia.
Și Dumnezeu vrea să participi și tu!

 

The Genealogy of Jesus Christ (Matthew 1). 
In the first 17 verses we meet 48 people whose lifetimes span 2,000 years, all ancestors of Jesus, but they varied considerably in personality, spirituality and experience.
Some were heroes of faith - like Abraham, Isaac, Ruth and David.
Some had shady reputations - like Rahab and Tamar.
Many were very ordinary - like Hazrom, Ram, Nahshon and Akim. And others were  evil - like Manasseh and Abijah. God's work in history is not limited by human failures or sins, and He works through ordinary people.
Just as God used all kinds of people to bring His Son into the world, He uses all kinds today to accomplish His will.
And God wants  you...

Archived News

SFD Log In