Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2019-12-29 at 6.55.01 pm

 

Ispitirea

John Milton, în cartea 'Paradisul Pierdut,' considerā Ispitirea si nu Rāstignirea ca cel mai important eveniment în efortul Domnulul Hristos de a redobîndi lumea .
În grādina Raiului, Adam si Eva au crezut promisiunea lui Satan de a se ridica deasupra statutului de om.
Mii de ani dupā cādere, noul Adam, Iisus Hristos, este în fata unui test similar, dar inversat:
-"Poti tu sā fii un om adevārat?", întreabā ispititorul în  pustie.

Lupul si mielul, fabulā de Esop
Într-o bună zi, cumătrul lupul din povești s-a întâlnit  cu un mielușel, ce se rătăcise de turma lui. 
Si, fiindcă era hotărât să nu se arunce  asupra prăzii sale inocente, fără o bună justificare, a 
început să îi explice  acestuia de ce avea dreptul să îl mănânce:
- Băiete, anul trecut m-ai insultat foarte grav, a zis lupul.
-  Chiar aşa?A behăit cu o voce amară mielulul. 
Dar eu nici nu eram născut pe-atunci, domnule!
-  Bine, dar te-ai hrănit pe pajiştea mea! a exclamat lupul. 
-  N-am făcut asta, domnule. Eu nu am gustat încă din iarbă, a răspuns mielușelul. 

Lupul a continuat: 
-  Ai băut apă din fîntîna mea!
-  Oh, nu, domnule! Eu nu am pus apă în gură până acum, pentru că laptele mamei mi-a slujit 
atât de mâncare cât şi de băutură, a mai apucat sā spunā mielul.
Și fiindcă lupul era hulpav,  n-a mai știut ce să-i spunā mititelului și s-a repezit asupra mielului 
şi l-a mâncat dintr-o înghiţitură, zicându-si: 
-  Ei bine, chiar dacă ai găsit răspuns la toate acuzaţiile mele, nu am de gând să rămân fără cină!

Morala: Tiranii găsesc întotdeauna un pretext pentru a-şi justifica tirania.

 

Archived News

SFD Log In