Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2021-10-08 at 8.38.50 pm

8 octombrie: Duminica a 20-a după Rusalii: Învierea fiului văduvei (Luca 7:11).
Scop și direcție: „Tinere, trezește-te!”
Carl Gustav Jung: „Nevroza centrală a timpului nostru este golul / nefericirea”.
Când nu avem bani, faimă, succes, putere și alte elemente externe, credem că vom atinge fericirea finală după ce le vom avea. Mulți mărturisesc despre deziluzia experimentată atunci când acestea au fost atinse și realizezi că ești în continuare aceeași persoană nefericită.
Spiritul uman nu poate fi niciodată satisfăcut „numai cu pâine”, cu lucruri materiale.
Am fost făcuți pentru Dumnezeu și putem găsi odihnă numai în El.
Oamenii își pot găsi împlinirea numai în Dumnezeu.
Experiența creștină oferă această împlinire într-o relație personală cu Hristos.
El a spus: „Eu sunt calea, adevărul și viața” (Ioan 14:6).

8 Oct. : The 20th Sunday after Pentecost : Rising of the Widow's Son ( Luke7:11).
Purpose and Direction :"Young man, wake up!" 
Carl Gustav Jung : " The central neurosis of our time is emptiness".
When we do not have money, fame, success, power and other externals, we think we'll achive final happiness after we attend them. Many testify to the disillusinment experienced when these have been achived and the realization sets in that one is still the same miserable person.
The human spirit can never be satisfied "by bread alone", by material things.
We have been made for God and can find rest only in Him.
People can find fulfillment only in God.
Christian experience offers this fulfillment in a personal relationship to Christ.
He said :"I am the way, the truth and the life"( John14:6).

Archived News

SFD Log In