Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

 

Screen Shot 2021-02-03 at 8.58.58 pm
Pilda talantilor (Matei 25:14).

 

Creativitatea și curajul de a risca .
Virtutile pentru care slugile "bune și credincioase" sunt tratate cu mărinimie sunt creativitatea și curajul de a risca.
Creativitatea presupune capacitatea de a tranforma simpla achizitie în cîstig.
Receptia se întregeste, devine functionalā, prin ceea ce pot aduga valorii ei, adică prin dimensiunea ei.
E una din provocārile decisive ale vietii spirituale.
Dogma nu ti se dā ca o dictrinā oarecare, ca un bloc înghetat de sentinte definitive, care trebuie "executate" somnambulic. E nevoie de trezie , de lucrare "intimā", de libertate și putere de a digera adevărul revelat în așa fel încît el sā locuiascā în chip fertil, sā transforme, sā fie resorbit în chimia unicā a persoanelor.

Riscul e preferabil conservării hapsîne.
Nu ni se spune cum ar fi reactionat stāpînul dacā cele douā slugi cu aptitudini lucrative ar fi pierdut totul - ni se spune doar cā riscul e mai rentabil decît imobilitatea temātoare a slugii "pāstrātoare".
Pāstrātoare, strict pāstrātoare, e litera.
Duhul e un agent multiplicator, o avere pusă în act, un potențial de îmbogățire practic nelimitat. (Andrei Plesu, Parabolele lui Iisus).

Archived News

SFD Log In