Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2017-10-18 at 7.35.57 pmMatei Evanghelistul este în tradiția creștină autorul Evangheliei după Matei, una din scrierile Noului Testament.

 

Un apostol a fost numit „Matei” în „Evanghelia după Matei” (9:9) și „Levi” în Evangheliile după Marcu (2:14) și după Luca (5:27).
„Evanghelia după Ioan” nu-l amintește.
Simbolul lui este un înger.
Vameș din Galileea, în slujba tetrarhului Herodes Antipas. Se spune că ar fi întreprins călătorii misionare în Persia și Etiopia.
Tradiția susține că apostolul Matei ar fi fost asasinat (străpuns cu o spadă, prin spate, în timp ce se afla lângă un altar) din ordinul regelui etiopian Eggipus, în urma unor intrigi de curte.

Archived News

SFD Log In