Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2022-07-20 at 8.31.09 amElijah the Prophet - Life, Hope & Truth

 

20 iulie: „Ilie era o ființă umană ca noi” (Iacov 5:17)
El a fost un profet care l-a reprezentat pe Dumnezeu în ciuda obstacolelor uriașe, a făcut minuni dramatice și a devenit un simbol al rolului pe care îl va îndeplini Ioan Botezătorul („Ilie trebuie să vină mai întâi...”).
În ciuda numeroaselor momente puternice din viața lui Ilie, el a avut și momente de îndoială și luptă, făcându-l una dintre cele mai complexe figuri ale Vechiului Testament.

 

 

"Elijah was a human being like us" (James 5:17)

He was a prophet who stood for God despite huge obstacles, performed dramatic miracles, and became a symbol of the role that John the Baptist would fill (“Elijah must come first…”).
Despite the many powerful moments in Elijah’s life, he also had times of doubt and struggle, making him one of the more complex Old Testament figures.

Archived News

SFD Log In