Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

 

A fost văzut Isus în viață după moartea sa pe cruce?
Răspuns : Dovezile pentru aparițiile după înviere ale lui Iisus nu s-au dezvoltat treptat de-a lungul anilor, cum mitologia a distorsionat amintirile din viața lui în evangheliile apocrife apārute în secolul 2 dupā Hristos.
Mai degrabă, a spus expertul în înviere Gary Habermas, învierea a fost „proclamarea centrală a bisericii primare încă de la început”.
Crezul antic din 1 Corinteni 15 menționează indivizi și grupuri care l-au întâlnit pe Hristos înviat, iar Pavel chiar i-a provocat pe cei care se îndoiau din secolul I să discute personal cu acești martori pentru a determina ei înșiși adevărul chestiunii.
Cartea Faptele Apostolilor este plină de afirmații extrem de timpurii ale învierii lui Iisus, în timp ce Evangheliile descriu numeroase întâlniri în detaliu.
Teologul britanic Michael Green a concluzionat: „Aparițiile lui Iisus sunt la fel de bine autentificate ca orice alte fapte în antichitate... Nu poate exista nicio îndoială rațională că au avut loc”.

 

Q : Was Jesus seen alive after his death on the Cross?
A : The evidence for the post-resurrection appearances of Jesus didn't develop gradually over the years as mythology distorted memories of his life in the 2nd century AD when the legendary apocryphal gospels were born.
Rather, said resurrection expert Gary Habermas, the resurrection was "the central procamation of the early church from the very beginning".
The ancient creed from 1 Corinthians15 mentions individals and groups who encountered the risen Christ, and Paul even challenged first-century doubters to talk with these witnesses personally to determine the truth of the matter for themselves.
The Book of Acts is littered with extremely early affirmations of Jesus' resurrection, while the gospels describe numerous encounters in detail.
Concluded British theologian Michael Green :"The appearnces of Jesus are as well authenticated as anything in antiquity... There can be no rational doubt that they occurred."

 

Archived News

SFD Log In