Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

 

Screen Shot 2022-11-13 at 4.17.03 pmSt John Chrysostom, +14 Sept/13 Nov 407

Vrei să-i onorezi trupul lui Hristos? Nu-l ignora când este gol în stradă.

Nu-i plăti omagiu în biserică îmbrăcat în mătase, doar apoi să-l neglijezi afară unde este în frig și bolnav.
Cel care a spus: "Acesta este trupul meu" este același care a spus: "M-ai văzut înfometat și mi-ai dat de mâncare" și "indiferent ce ai făcut pentru cei mai mici dintre frații mei, Mie mi-ai făcut " ...
Ce bun este dacă altarul are potir de aur, când fratele tău moare de foame?
Începi prin satisfacerea foamei lui și apoi poți împodobi și altarul.
Dacă nu îl găsești pe Hristos în cerșetorul de la ușa bisericii, nu îl vei găsi nici în potir. (La Evanghelia lui Matei)

 

Do you wish to honour the body of Christ? Do not ignore him when he is naked in the street.
Do not pay him homage in the temple clad in silk, only then to neglect him outside where he is cold and ill-clad.
He who said: "This is my body" is the same who said: "You saw me hungry and you gave me no food", and
"Whatever you did to the least of my brothers you did also to me"...
What good is it if the
Eucharistic table is overloaded with golden chalices when your brother is dying of hunger?
Start by satisfying his hunger and then with what is left you may adorn the altar as well
( In Evanghelium Matthei).

Archived News

SFD Log In