Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2021-11-26 at 9.56.41 pm

Un tînār bogat cautā confirmare (Marcu 10).

În duminca de astāzi, asistām la un dialog interesant:
- Învātātorule, împlinesc toate poruncile, din copilārie, zice tînārul.
Domnul Hristos îi priveste haina scumpā si-i spune rîzînd:
- Ai mai uitat un amānunt, deci n-ai fācut ce spui.
Dacā vrei sā împlinesti poruncile - sā nu ucizi, sā nu sāvîrsesti adulter, sā nu furi si sā nu minti, mai precis porunca de a-l iubi pe aproapele tāu ca pe tine însuti - atunci vinde averea ta si împarte-o sāracilor si abia atunci vei împlini vointa Tatālui.
Tînārul s-a întristat si a plecat, cā-i era milā de averea lui.
- Ucenicii : Dar atunci cum sā ai grijā de viata ta?
- Iisus: I se pare omului cā fārā avere n-ar putea sā aibā grijā de viata sa, dar Dumnezeu se îngrijeste, chiar fārā avere, de viata omului (Lev Tolstoi).

Archived News

SFD Log In