Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2016-03-10 at 9.38.15 pm  
PEOPLE WILL FORGET WHAT YOU SAID,
PEOPLE WILL FORGET WHAT YOU DID,
BUT PEOPLE WILL NEVER FORGET HOW YOU MADE THEM FEEL - Maya Angelou.

DRAGII MEI NEPOTI.
A VENIT VREMEA DESPĀRTIRII, CÎND DOMNUL HRISTOS A PĀRĀSIT PĀMÎNTUL SI, PE SCARA NORILOR, S-A SUIT LA CER.
NORII SUNT DOAR O CORTINA...

'Iisus ridicā mîinile sā-i binecuvinteze si, deodatā, un nor strālucitor, ca-n dimineata Schimbārii la Fatā, îl învālui si-L ascunse.
Se-ntoarserā în Ierusalim, luminosi de jalnica bucurie, cu gîndul la noua zi: cea dintîi a unei strādanii care dupā aproape 2000 de ani nu s-a isprāvit încā, împotriva unui dusman cu mii de capete, cāreia-i zic Lume.
Dar de data asta cerul nu mai e despārtit de pāmînt, precum fusese mai înainte de Christos;
Scara misticā a lui Iacob nu mai e visul unui singuratic,
ci stā adînd înfiptā în pāmînt, în tārîna pe care o calcā;
iar sus, în vîrf, stā un Mijlocitor care nu-si uitā de muritorii hārāziti vesniciei,
care i-au fost scurtā vreme frati:
"Fi-voi lîngā voi pînā la capātul vietii"!' (Giovani Papini, Viata lui Iisus).

Archived News

SFD Log In