Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Error in function redimToSize: The image could not be resized because the size given is larger than the original image.

Error in function saveImage: There is no processed image to save.

th-4
A 6-a zi de Crăciun.

Personajele, oamenii care îndeplinesc acțiunile și realizează tema sînt buni și răi, eroi și răufăcători, slabi și puternici, drepți sau sfinți .
- Cezar credea că este în controlul lumii . El a proclamat recensământul și toți oamenii au trebuit să meargă.
- Irod, când a văzut că era înșelat de înțelepți, a omorât pe toți copiii din Betleem.
- Scripturile îl numesc pe Iosif „drept”, și faptul că a acceptat-o ​​pe Maria în starea ei și a avut grijă de ea și de copilul care urma, spune multe despre el. Iisus copilul îi era „supus” lui Iosif.
- Elisabeta era o femeie mult mai în vârstă, evlavioasă, credincioasă, căsătorită cu un preot și rudă cu Maria.
- Maria i-a spus îngerului: „Să fie voia Domnului ”. Această fată tânără, sensibilă și devotată a slujit lui Dumnezeu într-o situație îngrozitoare, de umilință, neînțelegere dar și frică și mirare; dar ea și-a acceptat rolul.
- Păstorii erau oameni simpli, deseori ridiculizati pentru că erau neînvățați, oameni care dormeau sub stele cu turmele lor.
- Înțelepții sunt descriși de cuvântul grecesc ca experți în astrologie, interpretarea viselor și diverse alte arte.
-Liderii religioși nu au făcut nici un efort să-l găsească pe Mesia.

The 6th day of Christmas.
The Characters, the people to fulfill the actions of the plot and to carry out the theme, good guys and bad guys, heroes and villains, the weak and the powerfull, the righteous and the self-righteous.
- Caesar thought he was in charge of the world. He proclaimed the census and all people had to go. 
- Herod, when saw that he was mocked by the wise men, slew all the children in Bethleem.
- Scriptures calls Joseph 'just' and the fact that he accepted Mary in her condition and cared for her and coming child, tells much about him. Jesus was 'subject' to Joseph.
- Elisabeth was a much older woman, devout, faithful, married to a priest and kin to Mary.
- Mary said to the angel, "Let God will be done". This young, sensitive, devout girl served God through dreadful shame, humiliation, misunderstanding and a measure of fear and wonder; but she accepted her role.
- Shepherds were simple people, often ridiculed because they were unlearned, people who slept under the stars with their flocks.
- The wise men, described by the Greek word as expert in astrology, interpretation of dreams, and various other arts.
-The religious leaders made no effort to find the Messiah.

Archived News

SFD Log In