Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh


Screen Shot 2019-12-26 at 7.52.55 pm thumb
Imaginea: Omul pre-istoric: animalele si focul - pesterile din Lascaux, Franta, 40.000 de ani în urmā.


Dupā Botez si 40 de zile în pustie, Domnul începe propoveduirea:
"Întoarceti-vā, cāci s-a apropiat Împārātia cerurilor" (Matei 4: 19).

"Nu te vei bucura deplin de naturā pînā cînd nu vei vedea în grāuntele de nisip
Puterea si Întelepciunea lui Dumnezeu,
si vei aprecia serviciul pe care natura îl face sufletului tāu,

nu numai prin frumusetea exterioarā or prin avantajele materiale aduse corpului tāu..."
(The First Century by Thomas Traherne).

Primele capitole din Cartea Facerii în Biblie trebuie întelese ca imagine a Omului care este nu Stāpînul ci Îngrijitorul naturii.
Omul modern se vede astāzi separat de altii, om si alte specii.
Valoarea altui om sau a altor specii este datā azi numai de nivelul de utilitate materialā.
Pustietatea e vāzutā ca ceva nefolositor: putem face un drum, o parcare, o potecā spre vîrf de munte, doar pentru relaxare.
Un copac e numai o patā verde.
Efectele pādurilor arse le māsurām numai în pierderi de vieti si bunuri umane,
si nu în pierderi devastatoare ale vietii si habitatului animalelor sālbatice.
În Duminica de dupā Botez si Ispitirea în Pustie, Domnul Hristos ne cere sā ne întoarcem la Legea Moralā pusā de Dumnezeu în inima noastrā : omenia pe care am pierdut-o prin lācomie, viclenie si exploatare.

"Nu te vei bucura deplin de naturā pînā cînd Marea nu va curge prin venele tale,
pînā cînd nu te vei îmbrāca în nori si vei avea stelele coroanā,
pînā cînd nu te vei socoti singurul mostenitor al întregii naturii,
si, mai ales, cā fiecare om este mostenitor împreunā cu tine.
Numai atunci vei cînta si te vei bucura în Dumnezeu,
cum se bucurā avarul de aurul sāu,
si regii de tronurile lor.
Numai atunci... ( Thomas Traherne).


Archived News

SFD Log In