Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2020-11-05 at 8.18.20 pm

Genealogia/rādācinile lui Mesia si frātia/arborele/poporul agonisit de Dumnezeu.

 1. Prezentînd arborele genealogic al Domnului Hristos ca introducere a Evangheliei sale, Matei a gāsit calea spre o audientā a poporului evreu.
Linia genealogicā a familiei Domnului probeazā cā El este parte a poporului ales, descendent al lui Abraham, (tatāl poporului evreu), descendent direct al regelui David si împlinire a profetiilor mesianice.
Trecuserā mai mult de 400 de ani de la moartea lui Maleahi (în anul 430 înainte de Hristos), ultimul profet al Vechiului Testament care vorbise de Mesia.
Evreii din toatā lumea încā asteptau un Mîntuitor.
Matei scrie Evanghelia care îi poartā numele ca sā prezinte pe Iisus ca Rege si Mesia, descendentul lui David care însā va împārātí vesnic (Isaia 11:1).
Evanghelia lui Matei leagā Vechiul Testament de cel Nou si contine nenumārate referinte care probeazā cā Iisus Hristos a împlinit profetiile Vechiului Testament.

2. Apostolul Ioan îsi începe Evangheia care-i poartā numele cu ideia cā, odatā venit în lume, Hristos începe o frātie, un popor ales: " Celor care L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat puterea sā devinā fii ai lui Dumnezeu" (Ioan 1:12).

3. Si Apostolul Petru întāreste ideia cā Mesia creiazā un nou popor: "Voi sunteti semintie aleasā, preotie  împārāteascā, neam sfînt, popor agonisit de Dumnezeu, ca sā vestiti în lume bunātātile Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa cea minunatā" (1Petru 2:9).

photo31


Archived News

SFD Log In