Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2023-08-31 at 12.23.01 pm

Duminica a 13-a dupā Rusalii (Matei 21:33).


Parabola lucrātorilor rāi, abordare prin psihologia analiticā.
"Stāpînul" este individul uman în genere.
Via e spiritul din noi, care trebuie grādinārit, îngrijit, trecut pe rod.
Lucrātorii cei rāi sunt credintele, deprinderile si atitudinile noastre negative.
Trimisii stāpînului sunt mesajele divine rejectate de eul recalcitrant.
Uciderea fiului este respingerea adevāratului "mostenitor" al sufletului, piatra lui unghiularā, Iisus Hristos, care locuieste de drept în centrul lui. ( C.G. Jung).

 

 

13th Sunday after Pentecost (Matthew 21:33).
The parable of the bad workers, approach through analytical psychology.
The "Master" is the human individual in general.
The vineyard is the spirit within us, which must be nurtured, cared for, brought to fruition.
The worst workers are our negative beliefs, habits and attitudes.
The messangers of the master are the divine messages rejected by the recalcitrant self.
The killing of the son is the rejection of the true "heir" of the soul, its cornerstone, Jesus Christ, who rightfully resides in its center. (C.G. Jung).

 

Archived News

SFD Log In