Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

 

 

Scan 140030026 IordanBotezul și testarea Domnului Hristos la 6 Ianuarie

 

Domnul nostru Iisus Hristos i-a cerut lui Ioan botezul „pentru a împlini dreptatea” (Matei 3:15), adică să se supună planului lui Dumnezeu pentru mântuirea neamului omenesc. Aceasta implică identificarea lui Iisus cu păcătoșii; de aici şi rațiunea acceptării botezului lui Ioan.
Iisus, proclamat Fiul lui Dumnezeu la botez, este supus unei triple examinări.
Ascultarea față de Tatăl este o caracteristică a adevăratei filiații, iar Iisus este ispitit de diavol să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu.
1. Iisus refuză să-și folosească puterea în folosul său și acceptă orice vrea Dumnezeu.
2. Iisus refuză să-l „testeze” pe Dumnezeu cerându-i o demonstrație extraordinară de putere.
3. Închinarea în fața lui Satana, la care este ispitit Iisus, este probabil menită să amintească de închinarea lui Israel la dumnezeii falși.
Fiecare refuz al lui Iisus este exprimat într-un limbaj preluat din Cartea Deuteronom 8:3 (a 5-a carte din Biblie).
Testele lui Iisus seamănă cu cele ale lui Israel în timpul rătăcirii în deșert și mai târziu în Canaan timp de 40 de ani.
Victoria lui Iisus, adevăratul Israel și adevăratul Fiu, contrastează cu eșecul „fiului” vechi și neascultător, vechiul Israel.

 

 

 

 

The Baptism and Examination of Jesus.

 Our Lord Jesus Christ asked John for baptism 'to fulfill the righteousness' (Matthew 3:15), meaning to submit to the plan of God for the salvation of the human race. This involves Jesus' identification with sinners; hence the propriety of his accepting John'd baptism.
Jesus, proclaimed Son of God at his baptism, is subjetced to a triple temptation.
Obedience to the Father is a characteristic of the true sonship, and Jesus is tempted by the devil to rebel against God.
1. Jesus refuses to use his power for his own benefit and  accepts whatever God wills.
2. Jesus refusses to "test" God by demanding from Him an extraordinary show of power.
3. The worship of Satan to which Jesus is tempted is probably intended to recall Israel's worship of false gods.
Each refusal of Jesus is expressed in language taken from the Book of Deuteronomy 8:3 (the 5th Book in the Bible).
The testings of Jesus resemble those of Israel during the wandering in the desert and later in Canaan for 40 years.
The victory of Jesus, the true Israel and the true Son, contrasts with the failure of the ancient and disobedient 'son', the old Israel.

Archived News

SFD Log In