Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2022-08-30 at 8.45.37 pm

Un tânăr conducător bogat călare pe o cămilă.

 

Grupul condus de Iisus a funcționat fără sediu sau alte proprietăți și, aparent, fără funcționari, cu excepția unui casier (Iuda).
Din punct de vedere financiar, se pare că abia supraviețuiau.
Pentru a strânge bani pentru taxe, Iisus l-a trimis pe Petru la pescuit.
A împrumutat o monedă pentru a face o aluzie la Cezar și a trebuit să împrumute un măgar, singura dată când a optat să nu meargă pe jos.
În timp ce ucenicii Lui mergeau printre samănături, ei smulgeau boabele de grîu verde ca să mănânce, profitând de legea lui Moise pentru săraci.
Când Iisus s-a întâlnit cu oameni influenți precum Nicodim sau tânărul conducător bogat, nu a arătat niciodată că o persoană cu bani și influență ar putea fi de folos misiunii Sale (Philip Yancey).

 

„La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință, chiar și să treacă o cămilă prin urechea unui ac” (Matei 19:24).
 
 

A rich young ruler riding a camel.
The group Jesus led functioned with no headquarters or other property and apparently no officers except a treasurer (Judas).
Financially, it seems, they barely scraped by.
In order to scrounge up money for taxes, Jesus sent Peter fishing.
He borrowed a coin to make a point about Caesar and had to borrow a donkey the one time he opted against traveling on foot.
As his disciples walked through fields they pulled off the heads of standing grain to eat the raw kernels, taking advantage of Mosaic laws that made allowances for the poor.
When Jesus met with influential people like Nicodemus or the rich young ruler it never seemed to occur to Him that a person with money and influence could be of potential use (Philip Yancey).

"For God all things are possible, even to make a camel go through the eye of a needle" (Matthew 19:24).

Archived News

SFD Log In