Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

 

Screen Shot 2019-12-30 at 8.42.39 pm

"Doctore, cura te ipsum!" (Doctore, vindecā-te pe tine însuti)

 

Domnul Hristos cunostea fabula lui Esop pe care o vom citi mai jos.
El a zis: Îmi veti spune pilda: "Doctore, vindecā-te pe tine însuti"! (Luca 4:23).
Numai cā Domnul a fost un medic adevārat, si nu un sarlatan care pretinde cā a studiat si stie multe.
El a vindecat complet boala de care sufereau cei 10 leprosi din Evanghelia de astāzi.

 

Doctorul ignorant, fabulā de Esop.
A fost odatā o broascā care trāia întru-un iaz, unde nimeni nu venise vreodatā sā o vadā.
Ea se simtea neiubitā de nimeni si singurā.
"Cum sā devin eu o persoanā importantā pentru altii, s-a întrebat broasca, asa încît ei sā doreascā sā mā vadā si sā-mi vorbeascā?"
Broasca s-a gîndit adînc si i-a venit o ideie: a îmbrācat un halat de doctor si a exersat sā aibā o expresie de om întelept si sā vorbeascā cu sens.
A plecat din casa din iaz si a iesit în lume, proclamîndu-se a fi un doctor foarte învātat, cu stiintā despre medicamente si tehnica vindecārii.
Animalele veneau de departe sā vadā dacā ea putea sā-i vindece...
În adunare a fost si o vulpe, care a strigat:
"Tu, doctor !?
Cum poti sā pretinzi cā poti sā vindeci pe altii, cînd tu nu-ti poti îndrepta picioarele strîmbe si pielea bulbucatā si incretitā"?

Morala: Cei ce pretind cā pot vindeca pe altii, ar trebui sā se vindece pe ei însisi, si apoi vor fi crezuti!

 

 

Screen Shot 2020-01-14 at 3.07.30 pm

Jurământul lui Hippocrate.

Este un jurământ care cuprinde îndatoririle morale ale unui medic în exercitarea profesiunii sale.
Este atribuit lui Hippocrate, medic din Grecia antică.
Multe din principiile acestui jurământ sunt și astăzi valabile, ca păstrarea secretului profesional sau interzicerea relațiilor intime cu pacienții.

 În multe universități, absolvenții facultăților de medicină rostesc la sfârșitul ceremoniei de încheiere a ciclului universitar jurământul lui Hippocrate:

 "Jur pe Apollo medicul, pe Esculap, pe Higea și Panacea și pe toți zeii și zeițele, pe care îi iau ca martori, că voi îndeplini acest jurământ și poruncile lui, pe cât mă ajută forțele și rațiunea:

 

 • Să respect pe cel care m-a învățat această artă la fel ca pe propriii mei părinți, să împart cu el cele ce-mi aparțin și să am grijă de el la nevoie; să-i consider pe descendenții lui ca frați și să-i învăț această artă, dacă ei o doresc, fără obligații și fără a fi plătit.

 

 • Să transmit mai departe învățăturile acestei arte fiilor mei, fiilor maestrului meu și numai acelor discipoli care au jurat după obiceiul medicilor, și nimănui altuia.

 

 • Atât cât mă ajută forțele și rațiunea, prescripțiunile mele să fie făcute numai spre folosul și buna stare a bolnavilor, să-i feresc de orice daună sau violență.

 

 • Nu voi prescrie niciodată o substanță cu efecte mortale, chiar dacă mi se cere, și nici nu voi da vreun sfat în această privință.
  Tot așa nu voi da unei femei un remediu abortiv.

 

 • Sacră și curată îmi voi păstra arta și îmi voi conduce viața.

 

 • Nu voi opera piatra din bășică, ci voi lăsa această operație celor care fac această meserie.

 

 • În orice casă voi intra, o voi face numai spre folosul și bunăstarea bolnavilor, mă voi ține departe de orice acțiune dăunătoare și de contacte intime cu femei sau bărbați, cu oameni liberi sau sclavi.

 

 • Orice voi vedea sau voi auzi în timpul unui tratament voi păstra în secret, pentru că aici tăcerea este o datorie.

 

 • Dacă voi respecta acest jurământ și nu îl voi călca,
  viața și arta mea să se bucure de renume și respect din partea tuturor oamenilor;
  dacă îl voi trăda devenind sperjur, atunci contrariul." 
 • (Frumoasā inspiratie pentru respectul în succesiunea preoteascā, taina spovedaniei si conduita moralā a preotului).

 

 

 

Archived News

SFD Log In