Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2022-10-29 at 2.31.51 pm

Lazār solicită Dreptate Socială (Luca 16:19).
Iisus nu a învățat o religie confortabilă.
El a vrut să ne transforme gândirea : El a dat un nume celor defavorizați și nici un nume bogatului.
Nu știm cum și-a cîștigat bogăția : poate prin muncă grea, investiții sau moștenire. Nu există nici o mențiune despre necinstea.
Există o bună șansă că și-a plătit taxele la templu și a vizitat sinagoga.
El a dat, de asemenea, celor săraci - Lazarus a primit ceea ce omul bogat nu avea nevoie.
Era și un om de familie. Fiind în mare nevoie, el a cerut ceva special pentru cei de acasă.
Într-adevăr, el părea destul de bun; Ceea ce i-a imputat Iisus a fost nepăsarea pentru cineva în nevoie - ceea ce noi numim dreptate socială. (Fr. Kevin Ryan).

 

 

Lazarus is asking for Social Justice (Luke 16:17).

Jesus did not teach a comfortable religion. He wanted to turn our thinking around: He gave a name to the underprivileged and no name to the rich man.
We do not know how he came by his wealth : it could have been by hard work, shrewd investment or inheritance; there is no mention of dishonesty.
There is a good chance he paid his temple fees and visited the synagogue.
He also gave to the poor - Lazarus got what the rich man didn't need.
He was a family man, too. In trouble himself, he asked for something special for those still at home.
Really, he looked fairly good;  what Jesus found fault with was his lack of concern for someone in need - what we call social justice. (Fr. Kevin Ryan).

Archived News

SFD Log In