Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2021-04-17 at 6.23.34 pm

Maria din Egipt ( 344- 421).


Dupā miraculoasa sa convertire la usa bisericii din Ierusalim, ea petrece 47 de ani în pustie.
Dupā trecerea acelor ani, preotului Zaharia i se pare cā nu are în fatā o fiintā omeneascā si-i pune o întrebare:
- "Te mai frāmîntā ispitele trupesti?"
- "Se luptā cu mine ca niste fiare sālbatice!".
Relatarea aceasta crudā si realistā e lipsitā de acel nesuferit iz de moralism facil si fals de care dām în multe hagiografii.
Adevārata minune nu-i vindecarea bruscā de patimi, ci puterea de a duce lupta, biruinta atît de amarnic si de înfiorātor de greu obtinutā.

Iatā crestinismul adevārat, pentru adulti, altul decît al povestioarelor bune pentru cei care nu pot bea decît lapte si auzí numai dulcegārii. Pātimasii dāruiti cu darul cāintei sā stie pe ce cale îngustā si pietroasā le îngāduie Hristos sā pāseascā. Dar si crestinii toti: sā le fie limpede de înseamnā cu adevārat înfrîngerea, rāzboiul nevāzut, mucenicia. (Nicolae Steinhardt, Dāruind vei dobîndi).

Archived News

SFD Log In