Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2016-02-15 at 10.02.06 pm  OBLIGATORIE E LUPTA! 

Împrejurārile nu pot fi scuzā decît pentru ratati, si ratatii - pe plan social sau duhovnicesc - sînt cei ce s-au dat bātuti, n-au avut mesaj sau nu le-a fost destul de scump. (Ori nu l-au receptionat destul de clar).
Mîngîierea e alta, o exprimā zicala Englezilor: totul nu e sā învingi, totul e sā lupti pînā la capāt!.
Biruinta nu-i obligatorie. OBLIGATORIE E LUPTA. Sā nu te predai din prima clipā, ca social-democratii germani in Iulie 1932.
Capra d-lui Seguin, in nuvela lui Alphonse Daudet, a mîncat-o lupul; dar în zori, dupā ce ea luptase toatā noaptea.
Asta-i singura noastrā datorie sfîntā: de ne este dat sā cādem, sā fie-n zori! ( Nicolae Steinhardt, Jurnalul Fericirii)

Archived News

SFD Log In