Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2022-08-19 at 8.03.07 pmDuminicā 21 August, Despre credintā

Apostolii : - De ce noi, Doamne, nu am putut vindeca copilul ?(Matei 17:14)
Domnul : - Din cauza credintei voastre firave!

Apostolii: - Întāreste-ne credinta! (Luca 17:5)
Domnul :  - Dacā credinta voastrā ar fi atît de tare cît este convingerea voastrā cā din sāmînta de 2 mm de mustar (Salvadora Perisica) creste un pom de pînā la 6 m înāltime;
Dacā ati crede tot atît de puternic cā în voi însivā este neasemuita sāmîntā a Duhului, din care creste adevārata viatā a Duhului, atunci nu M-ati ruga sā vā întāresc credinta.
Credinta nu stā in a crede în ceve minunat, ci, dimpotrivā, în a vā întelege starea / natura si în ce constā mîntuirea.
Dacā îti întelegi starea, nu vei astepta rāsplatā, ci vei crede în ce ti s-a încredintat (Lev Tolstoi).

Sunday August 21,
Saying of faith.
- The apostles: "Why we, Lord, could not heal the child? (Matthew 17:14)
- The Lord:" Because of your little faith!
- Apostles: Increase our faith (Luke 17: 5)
- The LORD: If your faith is so strong as it is your belief that of 2 mm mustard seed (Salvadora Perilica) grows a tree of 6 m height;
If you think so strongly that in you is the spirit, of which will increase the true life of the Spirit, then you do not need Me to safeguard your faith. Faith does not mean a special thing , but, on the contrary, the understanding of your condition / nature and what you have to do . If you understand your condition, you will not wait for a reward but you will believe in what has been entrusted to you (Tolstoy).

Archived News

SFD Log In