Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2021-10-08 at 8.38.50 pm

Sensul vietii.

 În duminica de azi, a 20-a dupā Pogorîrea Sf. Duh, citim din Evanghelia scrisā de Luca, cap 7:11.
Domnul Hristos intrā în cetatea Nain si vede o mamā vāduvā si multime de oameni care duceau un tînār care nu gāsise sensul existentei si îsi pierduse viata.

Domnul o mîngîie pe mama îndureratā, se apropie de tînār si-l lumineazā, descoperindu-i sensul vietii:
"Sîntem copiii aceluiasi Tatā; viata nu-i datā omului ca sā-i slujeascā lui însusi, ci ca el sā-si ofere întreaga viatā în slujba celorlalti oameni".
Îl redā mamei sale spunînd :
"Fie-ti milā de altii : trāieste  frumos, învatā mult, creeazā bine.
Altii au nevoie de împlinirea ta la fel de mult ca tine"! (C. Noica).

 

Archived News

SFD Log In