Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

 

Нараджэнне Хрыстова. ХVІІІ ст. З Баркалабаускага манастыра
25 Dec., Crăciunul, Marea poveste de dragoste.
„Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu,
pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică” (Ioan 3:16).
Crăciunul este cu adevărat povestea Lui - povestea lui Dumnezeu și dragostea Lui...
Intriga este atât simplă, cât și complexă, reală și alegoricā.
Crăciunul este o poveste adevărată, dramatică, despre un bărbat și dragostea lui;
durerea infidelității percepute;
o călătorie lungă și dificilă;
nașterea dureroasă a unei fete într-un oraș îndepărtat,
singură, fără mama ei lângă ea să o mângâie și să o călăuzească;
eventual stabilirea unui cuplu într-un sat numit Nazaret.
Toate într-o perioadă de tulburări politice și morale într-o țară mică
a cărui importanță pe scena mondială continuă până în zilele noastre...

 

Christmas, A Great Love Story.

"For God so loved the world that He gave His one and only Son,
that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life" ( John 3:16).
It is really His story - the story of God and His love...
The plot is both simple and complex, real and allegoric.
Christmas is a dramatic true tale of a man and his love;
the pain of perceived infidelity;
a long and difficult journey;
a young girl's painful delivery in a distant town,
alone, without her mother by her side to comfort and guide her;
a couple's eventual settling in a village named Nazareth.
All during a time of political and moral upheavel in a tiny country
whose importance on the world scene continues to this day...Archived News

SFD Log In