Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2022-12-15 at 5.46.34 pm

 

Duminica înainte de Crăciun: Genealogia Fiului omului.
Cartea Rut în Biblie.
Ca și femeia Cananeancă (Matei 15: 21-28), Rut recunoaște că nu merită favoarea lui Boaz, pentru că este străină. Ca și Hristos, Boaz o binecuvântează cu favoarea și protecția lui.
Rut este recompensată pentru dedicația ei printr-o invitație de a mânca cu Boaz.
Povestea lui Rut în Biblie ilustrează o temă de răscumpărare, un cuvânt care apare de 23 de ori în cartea lui Rut.
Boaz acționează ca un Răscumpărător, cumpărând pământul lui Naomi, căsătorindu-se cu Rut, un moabiteancă și devenind tată.
Este simbol al lucrării de mediere a lui Hristos.
Poziția lui Rut în genealogia strămoșului David (și de acolo Hristos) înseamnă că toate națiunile vor fi reprezentate în Împărăția lui Dumnezeu.

 

 

Sunday before Christmas: Genealogy of the Son of Man.
Book of Ruth in the Bible.  

Like the Canaanite woman (Matthew 15:21-28),
Ruth acknowledges that she does not deserve Boaz's favor because she is a stranger.
Like Christ, Boaz blesses her with his favor and protection.
Ruth is rewarded for her dedication by an invitation to eat with Boaz.

The story of Ruth in the Bible illustrates a theme of redemption, a word that occurs 23 times in the book of Ruth. Boaz acts as a redeemer by buying back Naomi's land, marrying Ruth, a Moabitess, and fathering a son to keep the family line alive.
Such a "kinsman-redeemer" is symbolic of the mediating work of Christ.
Ruth's position as a Gentile in the ancestry of David (and thence of Christ) signifies that all nations will be represented in the Kingdom of God.

 

 

Archived News

SFD Log In