Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

 

Screen Shot 2019-09-17 at 5.17.41 pm

Ioná vrea un Dumnezeu dupā chipul si asemānarea lui!

 

La Facere cap. 1:27 citim :" Si a fācut Dumnezeu pe om dupā chipul  Sāu;
dupā chipul lui Dumnezeu l-a fācut; a fācut bārbat si femeie".

Cînd Dumnezeu salveazā cetatea Ninive, Ioná se supārā!
Asa de supārat, cā ar fi lāsat mînia sā-l distrugā, sā moarā.
Ioná se crede loial lui Dumnezeu, (desi la început nu a ascultat mesajul), 
si apoi considerā cā Dumnezeu nu îi este lui loial, cā nu distruge cetatea Ninive!

Ioná nu vrea sā înteleagā cā loialitatea lui Dummnezeu este pentru toti oamenii, indiferant de rasā,
nu numai pentru un adolescent biblic.

Vreau si eu un Dumnezeu dupā rāutatea mea, dupā chipul meu stricat?
Vreau o favoare în detrimentul si spre paguba altuia?

Archived News

SFD Log In