Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2022-11-05 at 3.22.59 pm

Ea a atins marginea mantiei Lui și sângerarea s-a oprit (Luca 8:44).

 

Contagiunea sfințeniei învinge contagiunea necurăției!
Poate că nu este de mirare că femeile au fost primele la Leagăn și ultimele la Cruce.
Ele nu cunoscuseră niciodată un om ca acest Om – nu existase niciodată un asemenea om.
Un profet și învățător care nu le-a sâcâit niciodată, nu le-a tratat niciodată ca „Femeile, Doamne ajută-ne!” sau „Doamnele, Dumnezeu să le ajute!”;
care a mustrat fără asprime și a lăudat fără condescendență;
care le-a luat în serios întrebările și argumentele,
care nu le-a croit niciodată bolta cerului și nu le-a îndemnat niciodată să fie feminine sau le-a batjocorit pentru că sunt femei;
care nu avea nici o demnitate masculină de apărat;
care le-a luat așa cum erau în mod cu totul natural.
Nu există nici un act, nici o predică, nici o pildă în toată Evanghelia care să împrumute ceva din perversitatea feminină;
nimeni nu poate găsi în cuvintele lui Iisus ceva „amuzant” despre natura femeii.
(Dorothy Sayers + 1957).

 

 

She touched the edge of His cloak, and her bleeding stopped (Luke 8:44).

The contagion of holiness overcomes the contagion of uncleanness!
Perhaps it is no wonder that the women were first at the Cradel and last at the Cross.
They had never known a man like this Man - there had never been such another.
A prophet and a teacher who never nagged at them, never treated them either as 'The women, God help us!' or 'The ladies, God bless them!';
who rebuked without querulousness and praised without condescension;
who took their questions and arguments seriously,
who never mapped out their sphere for them,
never urged them to be feminine or jeered at them for being female;
who had no ax to grind and no uneasy male dignity to defend;
who took them as he found them and was completely unselfconscious.
There is no act, no sermon, no parable in the whole Gospel that borrows its pungency from female perversity;
nobody could possibly guess from the words of Jesus that where was anything 'funny' about woman's nature.
(Dorothy Sayers + 1957).

Archived News

SFD Log In