Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2022-04-28 at 9.53.29 pm

La Izvorul Tāmāduirii - Vineri în Sāptāmîna  Luminatā

 

Trei metanii lirice la Maica Domnului.

Dulcea mea ninsoare de har,
Māicuta mîntuirii mele!
Curg tapiterii de chihlimbar

din ochii-ti nāscātori de stele.
O, rāsārit al inimii rānite!
Māicuta mîngîierii line!
E gura ta nimb si pecete
ascunselor tāceri divine!
Māicuta sufletului meu
cu ochii plini de vii opale!
Mai ninge-mi har din Fiul Tāu
cu lacrima tācerii tale!
Din sfînta-ti privire coboarā un înger
cu aripi de searā
cînd viata mā doare

pustie si-amarā...
Cu aripa lui de rācoare

mîngîie inima grea...
si-atunci sufletul tresare si strigā:
"Fie mie dupā dragostea Ta".
În bratele mortii
inima numārā anii...
În palmele tale, predulce Māicutā
îi bate Iubirii metanii...(Marius Iordāchioaia)

 

Archived News

SFD Log In