Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2022-05-21 at 2.26.02 pm

Duminica  a 5-a dupā Pasti, a Omeniei.

Întîi dā-mi putinā apā sā beau, si apoi discutām religie!
S-a întîmplat odatā cā Iisus a rugat o femeie sā-i dea de bāut. Femeia a refuzat, arātînd cā este de altā credintā. Atunci Domnul i-a spus: "Dacā ai sti cā cel care îti cere este om viu, în care vietuieste Duhul Tatālui, atunci n-ai refuza, ci te-ai grābí sā faci o faptā  bunā, unindu-te în duh cu Tatāl; iar Duhul Tatālui nu ti-ar da apā dupā care se înseteazā iarāsi, ci o apā care dā viata vesnicā.
Nu trebuie sā ne rugām lui Dumnezeu într-un anumit loc, ci doar sā-i slujim prin fapte în care se aflā Duhul lui Dumnezeu, prin fapte de iubire".
Iar Iisus le-a spus ucenicilor sāi :"Adevārata hranā a omului stā în împlinirea vointei Tatālui. Împlinirea acestei vointe este întotdeauna cu putintā. Întreaga noastrā viatā este o culegere a roadelor vietii pe care Tatāl a semānat-o în noi. Aceste roade sunt binele pe care-l facem oamenilor. Nu trebuie sā asteptām nimic; trebuie sā trāim fācînd binele fārā încetare". (Lev Tolstoi)

 

 

5th Sunday after Easter, about kindness .
”Give me some water, and then we discuss religion!”
It happened once Jesus asked a woman to give him some water .
The woman refused, because she was of different faith.
The LORD said, "If you knew that I am a human being you would not refuse, but would do good , uniting yourself with the spirit of the Father; and then the Father would give you the water of Life.
We must not pray God in a certain place, but serve the Spirit of God, through deeds of love."
And Jesus told His disciples: "The true food of man is to fulfill the will of the Father every day by doing good to people . We must not expect anything; we have to do good without ceasing." (Lev Tolstoy)

 

Archived News

SFD Log In