Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2022-06-28 at 2.53.45 pm

29 Iunie: Convertirea Apostolilor Petru si Pavel

" Numai dupā ce ai realizat cā existā o Lege Moralā (binele si rāul), si Puterea din spatele acestei Legi, si numai dupā ce ai realizat cā ai cālcat aceastā Lege si esti în contradictie cu Dumnezeu, atunci, si numai atunci crestinismul are sens pentru tine" (C.S. Lewis).
Apostolul Petru a cāzut, apoi a descoperit Legea Moralā si a cerut ietare:
- a lovit cu sabia,
- si-a trādat învātātorul,
- a fugit, si apoi a realizat ideia crestininā- ietarea lui Dumnezeu.
Lacrimile pārerii de rāu i-au descoperit adevārata misiune.

Apostolul Pavel,
- a fost martor la lapidarea lui Stefan,
- a pus în lanturi femei si copii crestini.
A realizat Legea Moralā numai dupā ce a cāzut de pe cal la picioarele lui Iisus.
Convertirea a fost ca un fulger - a devenit poetul iubirii (1 Corinteni 13).

Archived News

SFD Log In