Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2022-01-15 at 2.25.04 pm

 

 

ianuarie 16 - Curățirea a 10 leproși sub blestemul izolării (Luca 17:11).

 

„Hristos ne-a izbăvit de blestemul Legii, făcându-Se un blestem pe cruce” (Galateni 3:13).

 

Nici o reformă care este menită să îmbunătățească sau să distrugă răul în această lume nu ar trebui introdusă „forțat”, atâta timp cât oamenii rămân așa cum sunt. Vom distruge răul nu schimbând formele exterioare ale vieții noastre, ci doar răspândind bunătate și înțelepciune.
Scopul vieții umane este de a transforma iraționalul în rațional și două lucruri sunt importante:
- să notezi toate lucrurile iraționale și neînțelepte din viață și să-ți îndrepți atenția asupra lor și să le studiezi;
- să înțelegi posibilitatea unei vieți raționale, înțelepte.
Primul scop al tuturor profesorilor omenirii a fost înțelegerea începuturilor iraționale și raționale din viața noastră.
Acceptați învățătura lui Hristos așa cum este, clară și simplă; atunci vei vedea că trăim printre mari minciuni. (Tolstoi).

 

 

16 January - The cleansing of 10 lepers under the curse of isolation (Luke 17:11).

"Christ ransomed us from the curse of the law by becoming a curse for us (crucifiction)"(Galatians 3:13).

No reforms which are meant to improve or destroy evil in this world should be 'forcibly' introduced, as long as people remain as they are.  We will destroy evil not by changing the outer forms of our life, but only by spreading kindness and wisdom.
The purpose of human life is to transform the irrational into the rational, and two things are important:
- to note all irrational and unwise things in life and direct your attention to them and study them;
- to understand the posibility of a rational, wise life .
The first aim of all teachers of mankind has been the understanding of the irrational and rational beginnings in our life.
Accept the teaching of Christ as it is, clear and simple; then you will see that we live among great lies. (Tolstoy).
 

Archived News

SFD Log In