Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

 

Screen Shot 2022-02-19 at 8.44.31 pm
20 Februarie :Duminica Fiului Risipitor - întoarcerea la libertate (Luca 15:32).
 
În fiecare om o lume își face încercarea.
Omul începe de la înțelesul înfrîngerii. Nu și-a dorit-o, a făcut totul ca să o evite, dar îi vede binefacerea, bogăția, rodnicia în ceasul cînd cade.
Conștiința poate fi o busolă. Tot ce e mai impur în om, mai încărcat de toate josniciile - conștiința - este în același timp și principiul lui cel mai pur.
Libertatea e capacitatea de a valorifica înfrîngerile și de a depăși reușitele .
Tragicul nu e de a fi, pur și simplu, ci de a fi conștient că suntem ‘căzuți’. Dar înfrîngerea nu o poți spune decît la capăt! În fiecare om o lume își face încercarea (C. Noica)
 
February 20: Sunday of the Prodigal Son - Return to Freedom (Luke 15:32).
In every man a world tries. Man begins with the sense of defeat. He did not want it , he did everything to avoid it, but he sees its kindness, its richness, its fruitfulness in the hour when it falls.
Consciousness can be a compass. Everything that is impure in man, more loaded with all baseness - consciousness - is at the same time his pure principle.
Freedom is the ability to capitalize on defeats and overcome success.
The tragedy is not just to be, but to be aware that we are "fallen." But you can only say defeat at the end!
In every human being a world tries(C. Noica)

Archived News

SFD Log In