Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Scan 133410001 inviteOmul (smochinul, în limbaj codificat) trebuie sā fie oricînd gata, oricînd disponibil pentru Hristos.

 

Pericopa smochinului neroditor (Marcu 11:15) este pusā de N. Steinhardt în paralel cu pilda nuntii fiului de împarat ( Matei 22) si trebuie interpretatā nu dupā regulile dreptatii naturale si valorile axiologiei elementare , ci la nivelul propozitiilor duhovnicesti alegorice.
“Da, nedrept este a-i pretinde smochinului (sau oricarui alt arbore fructifer) roade atunci cînd nu-i vremea recoltei, dar nedreptatea înceteaza dacā întelegem cā este în fapt vorba de a fi ori a nu fi de folos lui Dumnezeu, de a rāspunde ori ba chemārii Sale.
Nu de smochini si de smochine se face mentiune în parabola aceasta ci de om ( tot asa si în alte metafore neotestamentare; parcā de pāsāri ori de boi se îngrijise Atotputernicul!). De omul care nu dispune de scuzā valabilā spre a-L refuza pe Fācātorul sāu ori pentru a-I spune: n-am timp sau nu-i acum momentul potrivit.
Soroace, date, conditii, clauze, tocmeli sunt lovite de nulitate absolutā.
Chemārii de sus i se poate rāspunde numai cu “iatā-mā” ori cu “da, Doamne”. Motivarile, fie ele omeneste plauzibile, nu sunt luate în consideratie.
Nu ne este îngāduit a ne eschiva nici mācar pentru a ne îngropa tatāl,
ori a ne rîndui cele din gospodārie,
nici pentru a ne duce sā vedem tarina ce tocmai am agonisit;
nici pentru a cerca boii de curînd cumpārati;
nici pentru a nu ne despārti de femeia de care abia ne-am însotit prin nuntā.
Mereu si în orice clipā este vremea – si acum este – a rāspunde “iatā-mā“ lui Hristos. (Nicolae Steinhardt, Dāruind vei dobîndi).

 

 

LA MORMINTE.
Dragā tatā,
Am venit si anul acesta pe la tine. Ai plecat demult...
Sînt 50 de ani si încā mā gîndesc mereu la ziua aceea si sînt socatā.
Am fost împreunā numai 16 de ani, asa cā, atunci cînd mā gîndesc la tine, eu am încā 16 de ani si tu... Ce vîrstā aveai, 42?
Pentru mine aveai vîrsta cea mai potrivitā pentru un tatā: destul de în vîrstā ca sā fii  întelept si destul de tînār ca sā fii prezentabil;
Ciudat! Sā fiu mai în vîrstā decît ai fost tu vreodatā...
Ceva nu e în regulā. Un tatā ar trebui sā fie mereu mai în vîrstā!
Normal, eu ar trebui sā "îmbātrînesc", si tu sā fii "mai bātrîn"! Atunci, si numai atunci ai putea sā mori!
Si chiar si atunci, ar trebui sā pleci zîmbind la nepoti...
Nu mai sînt de 16 de ani, Tatā, si s-au întîmplat multe de cînd ai plecat...
Am venit pe la tine, Tatā, ca sā mai stām de vorbā, sā-mi aduc aminte de tine si de mama, sā-ti povestesc de copii si de nepoti... Mariana.

Archived News

SFD Log In