Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2021-02-09 at 9.02.54 pm

Crāciunul Cosmic.

Parabola cu oaia pierdutā (Matei 18:12) dā Mîntuitorului Hristos o viziune cosmicā.
Omul este numai una din multimea fiintelor rationale din univers, dar singura care a cāzut.
Omul nu este unic prin superioriate ci prin micime si rāutate.
Omul este singura specie în care Bunātatea Divinā va coborî.
Pentru acest fiu pierdut ,"vitelul cel gras" sau mai bine zis "Mielul cel etern" a fost sacrificat.
Dar, pentru meritele sau pentru micimea noastrā, Fiul lui Dumnezeu S-a îmbrācat în natura noastrā si astfel am devenit centru al Naturii. Dupā o lungā cādere, omul va trage întreaga Naturā în sus, pentru cā, prin întrupare, Domnul Naturii este acum inclus în Naturā.
"Nouāzeci si nouā" de tipuri de fiinte rationale care sînt rāspîndite pe planete ce se învîrt în jurul a sori îndepārtati, nu au nevoie de mîntiure pentru cā nu au cāzut, dar vor primi gloria ce decurge din ridicarea rasei umane cāzute.
Aceastā glorie supra-adāugatā va face pe cei ce nu au cāzut sā respecte si sā aprecieze cāderea lui Adam...(C.S.Lewis)

Archived News

SFD Log In