Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

 

Screen Shot 2019-12-26 at 7.52.55 pm

Cultura umanā preistoricā - arta pesterilor "Aurignacian"
Imaginea: Pictura pesterilor din Lascaux, Franta, 40.ooo de ani în urmā.

 


"Si Domnul Dumnezeu, care fācuse din pāmînt toate fiarele cîmpului si toate pāsārile cerului, le-a adus la Adam,
ca sā vadā cum le va numi; asa ca toate fiintele vii sā se numeascā precum le va numi Adam.
Si a pus Adam nume tuturor animalelor... " ( Facere 2:20)

Picturile care acoperā peretii si plafonul de limestone al pesterilor din localitatea Aurignac din Franta, descoperite in 1860, reprezintā animale,
într-un stil naturalistic dar cu subtile miscāri si repetitii care dau un sens de miscare si dinamism.
Cai si tauri.
Lei si gazele.
Pantere si ursi.
Ocazional, poti vedea forma fecundā a unei femei, sau o palmā cu degete, creatā cu culoare suflatā peste gravurā.
Sunt imprsionante, policrome, rosu, maro, galben si negru: o memorie a sufletului uman care are ecou peste mii de ani...
Screen Shot 2019-12-26 at 7.53.21 pm

Cînd Picaso a vizitat pesterile, el a remarcat cā arta nu a mai învātat nimic de atunci încoace:
"Desenele si compozitiile noastre sunt numai note explicative...
Aceste lucrāri par sā vinā în Europa aproape perfect formate.
Nu e de mirare cā ele au o fortā imediatā si accesibilā. Arta lor încā vorbeste peste mii de ani.
Te întrebi cît din arta contemporanā se va dovedi asa de durabilā".
Termenul pentru spiritul si visul pesterilor este "inconstientul"; omul pesterilor din Aurignacium nu este numai un artist,
el a realizat cā viata e mai mult decît o zbatere pentru supravietuire; viata are un sens.
Rezultatul vînātorii nu hrāneste numai trupul- el îmbracā sufletul lui.

O piesā importantā este "Cerbii înotînd", lucrare pe un singur dinte de mamut. Animalele apar sā traverseze întreaga lungime a dintelui.
Arhiepiscopul Rowan Williams de Canterbury descrie significatia religioasā a artei Aurignac ca dorinta umanā de a fi acasā în lume, la un nivel mai adînc, un impuls religios comum:
"Poti sā simti cā cel ce a realizat aceasta s-a proiectat generos în lumea înconjurātoare, a vāzut si a simtit în oase acest ritm.
În arta acestei perioade poti sa vezi fiintele umane încercînd sā intre pe de-antregul  în curgerea vietii, sā devinā parte a întregului proces al vietii animale care se miscā în jurul lui".

Existā ideia cā toate credintele si sentimentele  religioase actuale ar fi primitive si cā ar trebuí abandonate acum, cînd suntem "rationali si stiintifici".
Ca si Picaso însā, cei ce vin în contact cu arta Aurignac, simt cā simbolismul si perceptia lucrurilor sunt asa de avansate si sofisticate, ca cel mai admirabil lucru realizat de atunci încoace. (Mark Vernon, The big questions, God).

 

Archived News

SFD Log In