Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

th

Duminica a 6-a după Rusalii: prietenii bolnavului (Matei 9:1).

 

Nu vedem lucrurile așa cum sunt ele, le vedem așa cum suntem noi!
Doamne, mă rog să demonstrez o încredere similară în Tine pe care acei bărbați au arătat-o ​​când și-au adus prietenul la Tine. Crește-mi curajul când credința se uzează și să nu mă îndoiesc niciodată de capacitatea Ta de a aduce viață și libertate tuturor celor care se încred în Tine.
 

The 6-th Sunday after Pentecost: the sick man's friends (Matthew 9:1).
We don't see things as they are, we see them as we are!
Lord, I pray that I would demonstrate a similar trust in You that was shown by those men when they brought their friend to You. Increase my courage when faith wears thin, and may I never doubt Your ability to bring life and liberty to all who trust in You.

Archived News

SFD Log In