Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

IMG 0633

6 august - O viziune a Gloriei.
Petru, Iacov și Ioan sunt martorii lui Iisus transfigurat într-o ființă cerească, în fața lui Moise și a lui Ilie.

 

Iisus a învățat că El a venit din cer, și această întâmplare le-a arătat ucenicilor cum este raiul.
I-a ajutat să creadă că El era cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, așa cum a declarat Petru cu câteva zile mai devreme.
Ei au văzut puritatea și sfințenia cerului ca pe o lumină strălucitoare: „Fața Lui a strălucit ca soarele și hainele Lui au devenit albe ca lumina” (Matei 17)
Petru a vrut să construiască sanctuare, pentru că a vrut să păstreze imaginile pe pământ. El a trebuit să realizeze că experiențele spirituale nu pot fi păstrate.

 

Imagine: Moise la Rugul aprins (Exodul 2, aprox. 1445 înainte de Hristos).
 
 

6 August - A vision of Glory
Peter, James  and John witness Jesus transfigurated into a heavenly being, in front of Moses and Elijah.

Jesus has taught that He came from heaven, and this incident showed the disciples  what heaven was like. It helped them to believe that He really was the Son of God, as Peter declared a few days earlier. They saw the purity and holiness of heaven as a bright light. "His face shane like the sun, and His garments became white as light" (Matthew 17)
Peter wanted to build shrines, because he wanted to keep the figures on earth. He had to realize that spiritual experiences cannot be preserved.

Image: Moses at the burning Bush (Exodus 2, aprox. 1445 before Christ).

Archived News

SFD Log In