Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2023-06-03 at 4.59.15 pm

Viața comunală (Biserica) după Rusalii, la 50 de zile după Înviere (Fapte 2:42):
„Cei care au acceptat predica lui Petru au fost botezați și aproximativ 3.000 de persoane au fost adăugate în acea zi.
S-au dedicat:
- la învăţătura apostolilor şi
- la viața comunală,
- la frângerea pâinii și
- la rugăciuni.
Toți cei care credeau erau împreună și aveau toate lucrurile în comun;
îşi vindeau proprietăţile şi averile şi le împărţeau între toţi după nevoile fiecăruia”.
Pentru o vreme, biserica a muncit din greu pentru a urma această nouă logică: în primele câteva secole, biserica a luat literalmente poruncile lui Hristos de a primi străini, de a îmbrăca pe cei goi, de a hrăni pe cei flămânzi și de a-i vizita pe cei aflați în închisoare.

The Communal Life (The Church) after Pentecost, 50 days after Resurection (Acts 2:42) :
"Those who accepted Peter's message were baptised , and about 3,000 persons were added that day.
They devoted themselves:
- to the teaching of the apostles and
- to the communal life,
- to the breaking of the bread and
- to the prayers.
All who believed were together and had all things in common;
they would sell their property and possessins and divide them among all according to each one's need".
For a while, the church worked hard to follow this new logic : for the first few centuries, the church took literally Christ's commands to receive strangers, clothe the naked, feed the hungry, and visit those in prison.

Archived News

SFD Log In