Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

 Screen Shot 2023-11-23 at 8.53.43 pm

Duminică 26 nov. Un tânăr bogat / înzestrat.

„Religia mea constă într-o admirație umilă
al Spiritului superior iluminat care se descoperă
în micile detalii pe care le putem percepe
cu mințile noastre fragile și slăbite.
Acea convingere profund emoționantă
a prezenței unei puteri superioare de raționament,
care se dezvăluie în universul de neînțeles,
îmi formează ideea despre Dumnezeu” (Albert Einstein).

„Nimeni nu este bun decât numai Dumnezeu” (Luca 18:18).
 
 

Sunday 26 Nov. A rich / gifted young man.

'My religion consists of a humble admiration
of the illuminate superior Spirit who reveals himself
in the slight details we are able to perceive
with our frail and feeble minds.
That deeply emotional conviction
of the presence of a superior reasoning power,
which is revealed in the incomprehensible universe,
forms my idea of God' (Albert Einstein).

"No one is good but God alone" (Luke 18:18).

 

Archived News

SFD Log In