Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

George

Asa se ruga tata, preotul Gheorghe, pentru noi, copiii. 

Am pus în sufletul lor cît mi-a stat în stiintā învātātura cea bunā.
Adaugā, Doamne, în corabia lor lumea întreagā, cît sā nu se cufunde în vremi de furtunā.

Du-i Tu greul, prin mine în ei, cît sînt încā din milele Tale-n putere.
Cînd s-o-negura zārile pe lîngā norii ispitelor, trimite-le îndeajuns mîngîiere.

Multe-s rāscrucile, CALEA e una,
pune-le CANDELE-n mers, soare mereu, sā se tinā de Tine ca luna.

Strecoarā-le în oase frica de Tine sfîntā, cu lacrima întru deosebire,
Sā nu cadā în deznādejde mai mult decît lumina în pîlpîire.

Dā-le curajul dreptātii în zori si-al milelor  seara în asternuturi.
Sāgetile noptii sā le abatā si în somn îngerestile scuturi.

Cāmasa albā pusā pe umerii lor de degetele muierii,
Sā-i poarte-n toate zilele pe calea trudei si-a privegherii (Ioan Alexandru).

"LA MULTI SI FERICITI ANI" celor ce poartā numele Sfîntului GHEORGHE!

Archived News

SFD Log In