Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2023-01-29 at 4.34.19 pm

 

Cei Trei Mari Ierarhi
30 Ianuarie nu e atît zi de nume cît este o zi închinată prieteniei între preoți, floare care s-a ofilit de mult.
„Dați-vă mâna unul altuia în mod fratern.
Dar voi fi un al doilea Ioná. Mă voi da pe mine însumi pentru mântuirea navei noastre (bisericii), deși sunt nevinovat de furtună. Să cadă sorții peste mine și aruncați-mă în mare. Un pește ospitalier din adâncuri mă va primi. Acesta va fi începutul armoniei voastre. M-am urcat fără tragere de inimă pe scaunul episcopal și acum cobor cu plăcere. Chiar și trupul meu slab mă sfătuiește acest lucru” ( Grigore de Nazianz în 381 d.Hr.).

 

„Congregația mea este familia mea; membrii ei sunt părinții mei, frații și surorile mele și copiii mei.
Îmi sunt mai dragi decât lumina; razele soarelui sunt întunecate în comparație cu razele iubirii lor. Într-adevăr, dragostea lor îmi țese o coroană pe care o voi purta în veci” (Sf. Ioan Gură de Aur, 347-407).

 

„Pâinea pe care o depozitezi este a celor flămânzi;
mantia care zace în dulapul tău este a celui gol;
aurul pe care l-ai ascuns în pământ este al săracilor!” (Sfântul Vasile cel Mare, 330-379)

30 Ianuarie nu e atît zi de nume cît este o zi închinată prieteniei între preoți, floare care s-a ofilit de mult.

 

Three Holy Hierarchs - 30 Jan

"Give each other the hand fraternally.
But I will be a second Jonah. I will give myself for the salvation of our ship (the church), though I am innocent of the storm. Let the lot fall upon me, and cast me into the sea. A hospitable fish of the deep will receive me. This shall be the beginning of your harmony. I reluctantly ascended the episcopal chair, and gladly I now come down. Even my weak body advises me this" ( Gregory of Nazianzus in 381 AD).

"My congregation is my family; its members are my parents, my brothers and sisters, and my children.
They are  dearer to me than light; the rays of the sun are dark compared with the rays of their love. Indeed, their love s weaving for me a crown that I shal wear for all eternity" (St. John Chrysostom, 347-407).

"The bread you store up belongs to the hungry;
the cloak that lies in your chest belongs to the naked;
the gold that you have hidden in the ground belongs to the poor!" (St Basil the Great, 330-379)

Archived News

SFD Log In