Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2019-07-09 at 7.27.50 pm

Iubiți pre vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc (Matei 5:44)


Trebuie să luăm în serios acest îndemn al lui Hristos, să ne schimbăm radical modul lăuntric de a viețui și viziunea noastră despre lume, atitudinea față de oameni și față de toate fenomenele din lucrurile create: să nu ne zdrobim vrăjmașii, ci să-i învingem prin dragoste. Să ne aducem aminte că răul absolut nu există; absolut este doar Binele. Și acest Bine ne-a poruncit: „Iubiți pre vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru Cel din ceruri desăvârșit este”.
A te jertfi pentru frați este cel mai bun mijloc de a ieși din robia tatălui minciunii - diavolul - și de a le pregăti sufletele să-L primească pe Dumnezeu, care vrea ca toți oamenii să se mântuiască.  Nu există niciun om în care să nu fie prezentă lumina, într-o măsură sau alta, căci Dumnezeu luminează pre tot omul ce vine în lume.
Porunca de a nu te împotrivi celui rău este forma cea mai eficace de a lupta contra răului. Dacă violenței îi opunem aceleași mijloace ca cele la care a apelat cel care a săvârșit nedreptatea, atunci dinamismul răului din lume crește. Uciderea celor nevinovați mută, adesea într-o manieră nesesizabilă, puterile morale ale umanității de partea binelui pentru care a murit cel nevinovat. Însă nu este cazul dacă din cele două părți intervine aceeași tendință luciferică de a stăpâni.
Victoria obținută prin forța fizică nu durează veșnic.
Lumină sfântă și curată, Dumnezeu se retrage din criminali; aceștia se separă de unicul izvor de viață și mor: „Nu vă răzbunaţi singuri, iubiţilor, ci lăsaţi loc mâniei (lui Dumnezeu), căci scris este: "A Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti", zice Domnul. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul cu binele” (Romani 12, 19,21).(Extras din cartea Arhimandritului Sofronie, Sa vie est la mienne, Éditions du Cerf, 1981.)

Archived News

SFD Log In