Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2021-10-20 at 2.44.47 pm

 

Dimitriada 2021 la Brisbane - Biserica "Sf. Dimitrie"

2. Sf. Dimitrie Basarabov, 27 Oct.


El a fost pāstor de animale si a avut o legāturā deosebitā cu animalele si pāsārile, ascultînd predica lor despre legātura cu cerul, despre libertate si despre grija Providentei pentru viata omului.
El a urmat îndemnul  Domnului Hristos de a privi la pāsārile cerului si la florile cîmpului pentru a întelege valoarea relativā a hranei si îmbrācāmintei si a pricepe sensul vietii.
A mers cu picioarele goale multā vreme dupā ce a cālcat din nebāgare de seamā pe cuibul unei pāsāri în iarba înaltā.
A început sā aibā gîndirea lui Hristos (1 Petru 4), a suit Marea treaptā, schimbarea din creaturā a lui Dumnezeu în copil al lui Dumnezeu!
" Natura e în durerile nasterii. Pînā nu ne ridicām ca sā-L urmām pe Hristos, noi suntem încā parte a Naturii, în pîntecele Mamei noastre. A sosit momentul. A venit si Doctorul. Avem o sansā!
Deja treapta a fost si încā este folositā. Omul nou - sfîntul - apare ici si colo în întreaga lume.
A devení un om nou înseamnā sā pierdem acel "noi însine".
Hai afarā din noi însine, si sā intrām în Hristos.
Sā avem "gîndirea lui Hristos"! (C.S.Lewis)

Imn: "Întru tine, Pārinte Dimitrie, cu mult efort s-a mîntuit omul cel dupā chipul lui Dumnezeu"!

 

 

 

Archived News

SFD Log In