Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2023-08-13 at 4.09.10 pm

Inimă de mamă.

 

Îngerul Gavriil, un mesager al lui Dumnezeu, i-a cerut fecioarei Maria numai să-l nască pe Iisus, Fiul Celui Prea Înalt. Dar Sf. Fecioarā a făcut mai mult, și a scris o Evanghelie a vieții ei de sacrificiu de sine.

 

Era în orășelul Cana. El era doar un oaspete dintr-un alt oraș, Nazaret, și a fost invitat împreună cu mama sa, Maria, la o nuntă. Era de așteptat ca toată lumea să se veselească atâta timp cât mâncarea și băutura durau - și era un motiv de mândrie pentru mama miresei că atât mâncarea, cât și băutura ar trebui să dureze mult timp.
Dar vinul s-a terminat.
Biata femeie - era nunta fiicei ei, singurul eveniment social din viața familiei. Făcuseră tot felul de sacrificii, reducând puțin din cheltuielile lor de trai, fără haine noi, neglijând reparația necesară în casă. Până la plecarea ultimului oaspete, nu trebuia cruțat niciun efort pentru a susține demnitatea familiei în vecini.
Un servitor a intrat și o îmbujorare rapidă a urcat pe obrazul gazdei.
Întreaga structură a viselor ei s-a prăbușit - vinul s-a terminat.
Mama lui Iisus a văzut fiecare mișcare în mica tragedie și cu acel instinct care este mai rapid decât rațiunea a înțeles sensul ei. S-a aplecat spre fiul ei și i-a transmis mesajul pe care ochii ei prietenoși îl aveau: „Fiule, nu mai au vin”!
El aruncă o privire spre chipul îngrijorat al gazdei - deja lacrimile scânteiau sub pleoapele ei - și instantaneu a luat decizia. (Bruce Barton, Omul pe care nimeni nu-l știe).

 

Mother's heart.

The Angel Gabriel, a God's messenger, asked the virgin Mary just to give birth to Jesus, the Son of the Most High. But Mary did more, and wrote a Gospel.

It was in the little town of Cana. He was only a guest from another town, Nazareth, and was invited with his Mother, Mary, to a wedding feast. Everybody was expected to enjoy himself as long as the food and drink lasted - and it was a point of pride with the bride's mother that both food and drink should last a long time.
But he wine had given out.
Poor woman - this was her daughte's wedding, the one social event in the life of the family. They had made every sort of sacrifice, cutting a little from their living expenses, going without a new garmet, neglecting a needed repair in the house. Until the last guest had gone, no effort should be spared to uphold the family's dignity in the neighborhood.
A servant came in and a quick flush mounted to the hostess's cheek.
The whole structure of her dreams came tumbling down - the wine had given out.
The mother of Jesus saw every move in the little tragedy, and with that instinct which is quicker than reason she understood its meaning. She leaned over to her son and confided the message which her friendly eyes had read : "Son, the wine is gone"!
He glanced across at he wistful face of the hostess - alredy tears sparkled under her lids - and instantly His decision was formed. (Bruce Barton, The Man Nobody Knows).

 

 

 

Archived News

SFD Log In